grb cerovljeOpćina Cerovlje prostire se na 107 kilometara četvornih, a na tom području, prema popisu stanovništva iz 2021., živi 1453 stanovnika.

U Cerovlju je sjedište Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerovlje. Općina Cerovlje administrativno je razdijeljena na deset mjesnih odbora:
Cerovlje, Borut, Draguć, Gologorica, Gologorički Dol, Gradinje, Grimalda, Pagubice, Paz i Novaki Pazinski.

Prema stupnju razvijenosti Općina Cerovlje razvrstana je u V. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

Grb Općine Cerovlje