Cjenik usluge prikupljanja MKO od 01.01.2023.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za 2021. godinu.

Odluka o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Plan gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017.-2022.

Zakon o gospodarenju otpadom

Selektivno odvajanje otpada - Usluga

Miješani komunalni otpad - Usluga

Glomazni otpad - Usluga

Reciklažno dvorište - Usluga

Zahtjevi i obrasci - Usluga

Evidencija lokacija divljih odlagališta - Obrazac OC

Prijava nepropisno odbačenog otpada - obrazac

 

OBAVIJESTI:

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za 2024.g.

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za 2023.g.

Raspored korištenja mobilniog reciklažnog dvorišta: Cerovlje 04.-08.07.2022.

NOVO: Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za 2022.g.

Raspored odvoza selektivnog otpada od listopada 2021.g.

Letak: Popravi, očisti, ponovno koristi

Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu od 20.08.-27.08.2021.

Raspored korištenja mobilniog reciklažnog dvorišta: Cerovlje 22.-26.02.2021.

Novi raspored odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s početkom primjene od ponedjeljka 13. srpnja 2020.

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 17.06.2020. 12-14h u Cerovlju - opširnije

Raspored korištenja mobilniog reciklažnog dvorišta - Cerovlje: 25.-29.05.2020.

Raspored korištenja mobilniog reciklažnog dvorišta

Obavijest - Postavljenje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Cerovlje

Javna tribina - Gospodarenje otpadom, Novaki Pazinski, srijedu, 25.04.2018. u 19:30h

Obavijest - Akcija zbrinjavanja krupnog otpada na području Općine Cerovlje

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 16.04.2018. u Cerovlju - PL-O - opširnije

Selektivno odvajanje otpada - info

JAVNA RASPRAVA - Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

JAVNA RASPRAVA Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje

JAVNA RASPRAVA - Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017-2022 - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Obavijest - Postavljenje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Cerovlje

Obavijest - Akcija zbrinjavanja krupnog otpada na području Općine Cerovlje

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 12.04.2017. u Cerovlju - OBRASCI

Obavijest - Akcija zbrinjavanja krupnog otpada na području Općine Cerovlje

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 13.04.2016. u Cerovlju - OBRASCI

Obavijest - Obaveza kontrole ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti septičke/sabirne jame do 01.07.2016.