Općina Cerovlje temeljem članka 10. stavak 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) objavljuje asset listu (popis skupova podataka s metapodacima) koju možete u obliku excel tablice preuzeti ovdje.

Popis registara i baza podataka iz nadležnosti JLS Općine Cerovlje, čiji je autor Općina Cerovlje ustupljeno je pod  Otvorenom dozvolom.

 

Registar imovine Općine Cerovlje

Registar poslovnih udjela Općine Cerovlje

Popis nekretnina u vlasništvu Općine Cerovlje

Evidencija komunalne infrastrukture

Evidencija nerazvrstanih cesta

Registar ugovora

Registar Udruga na području Općine Cerovlje

Raspored “zelenih otoka” na području Općine Cerovlje

Podaci o Mjesnim odborima na području Općine Cerovlje