Općina Cerovlje temeljem članka 10. stavak 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) objavljuje asset listu (popis skupova podataka s metapodacima) koju možete u obliku excel tablice preuzeti ovdje.

Popis registara i baza podataka iz nadležnosti JLS Općine Cerovlje, čiji je autor Općina Cerovlje ustupljeno je pod  Otvorenom dozvolom.

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje

Registar ugovora

Popis nerazvrstanih cesta

Evidencija komunalne infrastrukture Općine Cerovlje

Registar imovine

Registar udruga

Mjesni odbori

Zeleni otoci