Pogledajte video snimke događaja i krajolika Općine Cerovlje. Pošaljite nam i Vaše snimke za koje bi željeli da budu objavljeni na stranicama Općine Cerovlje, a prikazani su dijelovi ili događaji u Općini pošaljete na adresu Općine Cerovlje sa Vašim podacima.Time ujedino i pristajete da video bude objavljen na web stranicama Općine Cerovlje ta da se njime koristimo u svrhu promidžbe naše Općine.