Cerovlje je općinsko središte nastalo na važnom prometnom pravcu ceste koja je povezivala Istru i Rijeku, a još je veći značaj dobilo 1876. izgradnjom željezničke pruge Divača – Pula. Naselje je na mjestu današnjeg postojalo već u 13. stoljeću, kada ovim krajem vladaju akvilejski patrijarsi. Međutim, prvi se put izrijekom, kao Cerovlje, spominje 1325. u Istarskom razvodu, a u Urbaru pazinske grofovije iz 1498. nalazimo ga kao Czerolach.  

Na glavici uz cestu Pazin – Rijeka, neposredno uz željeznički prijelaz, nalazi se crkvica Svetog Trojstva iz 15. stoljeća, s ostacima fresaka nepoznatog majstora iz vremena gradnje, koju je 1588. proširio domaći svećenik, glagoljaš, pop Ivan Bubić rodom iz obližnjeg Previža. O njegovu djelu svjedoči glagoljicom isklesan mlinski kamen uzidan u južno pročelje. Svetoj Trojici je 1886. dograđena je lopica, trijem pred ulazom. Poviše naselja koje se pruža hrptom prema sjeveru župna je crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije sagrađena 1804., a dograđena 1910.


Cerovlje se najviše razvilo koncem 19. i početkom 20. stoljeća kada je izgrađena crpna stanica na kojoj su parne lokomotive vlakova koji su putovali prema Puli ili Divači popunjavane vodom i ugljenom.

Zahvaljujući nalazištima kvalitetne gline u dolinama oko Cerovlja i Boruta u ovim se krajevima već početkom 19. stoljeća razvila proizvodnja cigle. Na toj je tradiciji i prirodnim potencijalima 1911. poduzetnik Antonio Mezzar iz Previža u Cerovlju izgradio ciglanu, koja je uz onu u Borutu, u to vrijeme bila jedini industrijski pogon u cijeloj središnjoj Istri. Bez obzira na to Cerovljanština je ostala poljoprivredno područje.

Općina Cerovlje, utemeljena 1993., dala je novi poticaj razvitku ovog kraja, a osim unapređenja komunalnog sustava zalaže se za svekoliku afirmaciju cijelog kraja kroz razna društvena, sportska i kulturna događanja. 

U općinskom se središtu svake godine u mimohodu okupljaju maskirane skupine iz svih krajeva općine Cerovlje i drugih područja u Istri, a u povodu Dana Općine Cerovlje (22. lipnja) ovdje se održava susret pučkih svirača i pjevača pod nazivom Sopci i kantaduori općine Cerovlje.
 
Drago Opašić Billy 

billyU Cerovlju je rođen Drago Opašić Billy (12. prosinca 1948.) utemeljitelj suvremene istarske speleologije. On je u Pazinu 1971. osnovao Speleološko društvo Istra, a 1975. vodio je veliku istraživačku ekspediciju u Pazinskoj jami. Istražio je više od 450 speleoloških lokaliteta u Istri, a prvi se spustio u 361 metara dubok Rašporski ponor, u to vrijeme najdublji poznati speleološki objekt u Istri. Bio je zagriženi anarhist, ali i daroviti pjesnik.